Hotline: 0906664081

Demo Roland LX-15-PW

Đàn màu trắng rất sang trọng, medel mới nhất của hãng Roland. Chỉ về 1 cây duy nhất ở việt nam.